Jak se zbavit nespavosti?

Trápí Vás nespavost? Pomůžeme Vám ji vyřešit v tomto článku.

Nespavost je vážným problémem, kterým se zabývají lékaři, vědci, psychologové a existuje spousta literatury pojednávající o problémech se spánkem. Všeobecné řešení nebo rada neexistuje, každý si musí projít vlastní více či méně úspěšnou cestou, pokud se rozhodne, že se už jednou pořádně vyspí.

Nespavost ovlivňuje životy mnoha lidí

Nespavost je problém, který ovlivňuje životy milionů lidí, ale existuje jen málo přesných statistik o celkových důsledcích tohoto problému. Některé statistiky v USA uvádějí, že až 55% dospělé populace má problém s nespavostí, přičemž její počet raste každým dnem. 93% z těchto lidí uvádí, že to má dopad na výkon v jejich práci následující den. Více než 85% z nich uvádí, že nespavost u nich vyvolala různé další zdravotní problémy. Ženy častěji udávají tento problém, asi 40% žen trápí těžká nespavost, přičemž za maximum považují 6 hodin spánku. Na celé planetě je nejvíce lidí, kteří se nevyspí v USA, Německu a Británii. Dnes spíme v průměru o 20% méně než před 100 lety, více než 30% veškeré populace trpí nespavostí, každý třetí člověk zažil některou formu nespavosti během života, více než polovina Američanů přichází o spánek vlivem stresu nebo úzkosti, 40 až 60% lidí starších 60 let trpí touto nemocí, přibližně 35% pacientů s diagnózou nespavosti ji má v rodinné anamnéze. 90% lidí, kteří trpí depresemi má zkušenost s nespavostí, přibližně 10 milionů lidí v USA používá léky na předpis proti nespavosti, u lidí, kteří trpí nedostatkem spánku je o 27% vyšší pravděpodobnost nadváhy nebo obezity, 60% lidí zažilo při řízení vozidla pocit ospalosti a 37% připouští, že někdy zaspalo za volantem. Stovky miliard dolarů je nutné vynaložit každý rok na zdravotní péči přímo spojenou s poruchami spánku. 100.000 dopravních nehod v USA je zapříčiněno ospalými řidiči a odhaduje se, že asi 1500 lidí umře ročně při těchto kolizích. O 3200 dolarů dráže vyjde zaměstnavatele zaměstnanec, který má problém se spaním. Nespavost přijde vládu USA údajně ročně na více než 15 miliard dolarů. Pouze 35% Američanů spí 8 a více hodin v průběhu pracovního týdne, přibližně 56% jich mělo jeden nebo více symptomů nespavosti několik nocí během týdne a přibližně 60% dětí (více o spánku dětí) uvádí únavu z nevyspání během dne.

Trápí Vás únava? Máte nedostatek spánku?

Nejčastějším příznakem nedostatku spánku je únava. Ale jak se zdá, mnoho lidí si tak zvyklo na pocit chronické únavy, že ji považují za normální. Existují i další příznaky, jako jsou změny nálad, podrážděnost, úzkost, potíže se soustředěním, zhoršení paměti, učení a sociální interakce. Chronická spánková deprivace přináší i jiná utrpení jako jsou časté infekce, rozmazané vidění, změny chuti k jídlu nebo deprese. Bez správné léčby mohou negativně ovlivnit zdraví a kvalitu života.

Dočasný nedostatek spánku je často vyvolávaný stresory, jako je bolest hlavy, bolest zubů, poruchy trávení, problémy se zády, nachlazení, chřipka nebo časový posun. I když jsou tyto příčiny nepříjemné, dají se poměrně snadno léčit. Úzkost je nejčastější příčinou krátkodobé nespavosti, a může trvat i několik týdnů. Zlá finanční situace, problémy v manželství nebo ve vztazích, ztráta nebo hledání zaměstnání, výkyvy hmotnost či jiné zdravotní problémy, a dokonce i nuda, můžou mít za následek nedostatek spánku.

Dlouhodobý nedostatek spánku mohou způsobovat i faktory životního prostředí, práce [pokud pracujete na noční směny], místo, kde žijete [hluk města], ale může pocházet i z nemocí, jako je artritida, diabetes, epilepsie, vředy a onemocnění srdce. Způsobují ho i některé léky, kofein, nikotin nebo alkohol. Rovněž tak specifické spánkové onemocnění, jako je spánková apnoe, narkolepsie, syndrom neklidných nohou atd…

Psychický stav a spánek jdou ruka v ruce

Psychický stav člověka je v úzkém vztahu s kvalitou spánku a naopak, kvalitu spánku lze považovat za „zrcadlo“ duševního stavu jedince. Psychické poruchy jsou téměř vždy doprovázeny poruchami spánku a poruchy spánku jsou doprovázeny pravidelně větší či menší duševní poruchou. Nepřekvapí proto, že nejčastější příčinou dlouhodobých poruch spánku je depresivní onemocnění a jako důsledek neléčené dlouhodobé nespavosti se může rozvinout úzkostná porucha nebo deprese. Neléčená nespavost nejenom že snižuje kvalitu života, ale také zvyšuje riziko vzniku závažných komplikací.

Nepodceňujte nespavost, cíleně s ní bojujte

Pro člověka, kterého trápí nespavost, je klíčové najít lékaře, který problémy se spánkem nebagatelizuje. Takové podcenění může mít podobu věty: „To víte, dneska špatně spí každý, to musíte nějak přemoci“. Druhým extrémem může být lékař, který napíše předpis na hypnotikum, aniž by se nějak podrobněji zajímal o charakter pacientových potíží. Dosud používané léky na spaní jsou široce rozšířenou lékovou skupinou, rozhodně se ale nedá říci, že jsou skupinou bezpečnou, a to především při dlouhodobém užívání. Platí to hlavně o benzodiazepinových hypnoticích, ale nežádoucí účinky jsou poměrně výrazné i u novějších, tzv. „Z-léků“.

Hlavním cílem v boji s nespavostí by mělo být obnovení přirozeného spánkového rytmu. K tomu může pomoci dodržování pravidel spánkové hygieny a psychoterapie, která je však během na dlouhou trať a ne pro každého je tato forma vhodná. Jistou nadějí jsou melatoninová hypnotika, na něž závislost nevzniká. Nejbezpečnější je však začít prostředím ložnice, předspánkovými fyzickými a duševními cviky, přírodními prostředky ověřenými staletími, tedy celkovou duševní hygienou a vypěstováním si správných spánkových návyků.

Nezapomeňme, že ne všechny chvíle tráví člověk v posteli dobrovolně – někdy jej na lůžko upoutají i nemoc či zranění. Vyvinuli jsme proto zdravotní matrace, které splňují vysoké zdravotnické standardy.